021-91011538

هزینه خدمات

جدول قیمت خدمات ویزا

سفارت کشور مقصد تعرفه خدمات هزینه سفارت
انگلیس 150 پوند 100 پوند برای ویزای 6 ماهه
کانادا 150 دلار کانادا 185 دلار کانادا
آمریکا 150 دلار آمریکا 160 دلار آمریکا
انواع ویزای شنگن 150 یورو بستگی به سفارت کشور مقصد دارد

خدمات: تکمیل فرم سفارت + ارائه لیست مدارک جهت ترجمه + رزرو نوبت VFS جهت انگشت نگاری

قیمت وقت سفارتهای اروپایی (شنگن)

سفارت کشور مقصد تعرفه
اسپانیا 5 میلیون تومان
ایتالیا 10 میلیون تومان

جدول هزینه‌های خدمات پیکاپ

نوع پیکاپ تعرفه
کانادا از آنکارا و استانبول (دانشجویی) 900 هزار تومان
کانادا از آنکارا و استانبول (اقامتی/توریستی) 900 هزار تومان
کانادا از دبی 270 درهم
کانادا از ابوظبی 460 درهم
کانادا از ایروان 55 دلار
تمدید پاسپورت کانادایی 290 دلار
آمریکا از ایروان 1/500/000 تومان
آمریکا از آنکارا 150 دلار
آمریکا از استانبول 200 دلار
آمریکا از دبی 1/350/000 تومان
آمریکا از ابوظبی 370 درهم
آمریکا مهاجرتی ( دبی یا ابوظبی ) 370 درهم
انگلیس از آنکارا و استانبول ( 1 طرفه ) 50 دلار
انگلیس از آنکارا و استانبول ( 2 طرفه ) 100 دلار
انگلیس از دبی 270 درهم + 65 درهم (هزینه پست)
انگلیس از ابوظبی + هزینه سفارت 470 درهم + هزینه پست
استونی از ترکیه 90 دلار